Дезинфекция при биологично опасен отпадък

Дезинфекция при биологично опасен отпадък в София

Определянето на биологично опасни отпадъци, включва всички отпадъчни и продукти, които крият риск за живота и здравето на човека. Това са съдържащите в същността си патогени. Биологично опасни отпадъци присъстват навсякъде около нас – при нашия лекар, в офиса, при стоматолога, в обществените тоалетни, в кошчето за книжни отпадъци на училищата и бизнеса.

Определението на биологично опасен отпадък е следното:

Според “Pac Hutchinson Research Center Fred”, биологично опасни отпадъци са „всякакви отпадъци, съдържащи инфекциозни материали или потенциално инфекциозни вещества като кръв. От особено значение са остри отпадъци като игли, ножове, стъклени пипетки и други отпадъци, които могат да причинят нараняване по време на работа.

Биоразградими символи и етикети

Примери за биологично опасни отпадъци са:

Човешка кръв и кръвни продукти – това включва предмети, замърсени с кръв, под формата на течност или полутечна такава, но сгъстена.

Човешките телесни течности – примерите включват, но не се ограничава и сперма, вагинални секрети, околоплодна течност, слюнка и плеврална течност.

Патологична отпадъци – това са отпадъци биопсични материали и всякакви човешки тъкани или части на тялото от аутопсията, хирургия или друга процедура.

Микробиологични отпадъци – това са бракуваните живи и отслабени вируси отхвърлените образци и култури за еднократна ястия култура.

Остри предмети на отпадъци – в това число са включени използвани игли или остри предмети (скалпели, стъклени плочки, счупено стъкло), които са били заразени с потенциално инфекциозни материали.

За разлика от опасните химически или радиоактивни отпадъци, няма никоя федерална агенция, която ясно да определя или регламентира биологично опасните отпадъци. За да се предотврати инфекция, се препоръчва да се прилагат по универсални предпазни мерки и подход към всички кръвни и телесни течности. Това означава работа всички биологични материали, ако те съдържат инфекциозно заболяване.

Ако вие сте изправени пред разлив от кръв или друга телесна течност, смърт без надзор смърт или друга травма и се изисква стерилно почистване, не е нужно да го правите сами. Има фирми, които са лидери в индустрията в биоремедиацията и сцени на травма. Те извършват стерилно почистване, имат дългогодишен опит и поддържат най-високите стандарти в почистване, канализация и спазване на безопасността. За да научите повече за ангажимента по обществена безопасност, прочетете контролният лист на тяхната уеб страница!

Be the first to comment on "Дезинфекция при биологично опасен отпадък"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*